Category Archive for "Ի նպաստ զբաղվածության"

ԶԲՈՍԱՎԱՐՆԵՐԻ ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Ո՞րն է մեր նպատակը Մենք ցանկանում ենք ապահովել զբոսավարների շարունակական կրթությունը՝ այսպիսով նպաստելու համար ոլորտում առաջարկվող ծառայությունների որակի բարելավմանը։ Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացումն առաջ է բերում նոր՝ մասնագիտական ավելի խորը հարցերից տեղյակ լինելու կարիք, որոնց վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկություններ զբոսավարները դժվարությամբ են

Read More

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մենք ցանկանում ենք օգնել երիտասարդներին գտնել իրենց տեղը աշխատաշուկայում՝ դրա համար մեր ծրագրի շրջանակներում առաջարկելով մի շարք բաղադրիչներ։ Ո՞րն է մեր նպատակը 2012 թվականից ի վեր մենք ստեղծել ենք աշխատանքային հմտությունների զարգացմանը միտված դասընթացներ՝ լրացնելու համար ֆորմալ կրթական համակարգի բացերը,

Read More

ԴԱՍԸՆԹԱՑԱՎԱՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Ո՞րն է մեր նպատակը «ԿԱԶԱ»-ի և Թրեյներների ազգային թիմի (ԹԱԹ) արդեն հարուստ փորձը վերապատրաստման ոլորտում երևան հանեց Հայաստանում որակավորված և փորձառու դասընթացավարների պակաս։

Read More