Միություն

Home » Միություն

Շվեյցարիայում «ԿԱԶԱ»-ն հանդես է գալիս որպես միություն՝ մարդասիրական կազմակերպություններին հատուկ կանոնադրությամբ և հարկերից ազատմամբ:
Այն կազմված է անդամներից, որոնք ձևավորում են Ընդհանուր ժողովը, և Հանձնաժողովից:

Շվեյցարիայում

«ԿԱԶԱ»-Շվեյցարիայի անդամներ են համարվում այն անձինք, ովքեր պարբերական ներդրում են կատարում՝ հովանավորության կամ նվազագույնը 50 շվեյցարական ֆրանկ տարեկան նվիրատվության տեսքով, կամ ովքեր մասնակցում են միության գործունեությանը:
Նրանք հրավիրվում են մասնակցելու տարեկան Ընդհանուր ժողովին:

«ԿԱԶԱ»-ի հանձնաժողովը բաղկացած է Ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրված 7-ից 9-ը  անդամներից, որոնք ամբողջովին ներգրավված են որպես կամավորներ: Հանձնաժողովը տարեկան 8-10 նիստ է անցկացնում, ծանոթանում Հայաստանում իրականացվող աշխատանքներին և իր հրահանգներն է փոխանցում «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի (Հայաստան) Հոգաբարձուների խորհրդին: