Համակարգողի թափուր հաստիք

Home » Համակարգողի թափուր հաստիք

Աշխատանքի տևողությունը` առնվազն 3 տարի (3 ամիս վճարվող փորձաշրջան)

Աշխատանքի սկիզբը` սեպտեմբեր, 2019թ․

Ժամանակացույցը՝ երեքշաբթի-շաբաթ, ժամը՝ 09․00 – 18․00

Դրույք՝ լրիվ

Աշխատանքի վայրը` «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի «Էսպաս» երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոն, Նալբանդյան 29

Աշխատանքի նկարագրություն`

Ծրագրի համակարգողի հիմնական գործառույթն է ծրագրի սահուն իրականացումը, շարունակական գնահատումն ու անհրաժեշտ միջամտությունների իրագործումը: Ծրագրի համակարգողն իր թիմի հետ միասին 3 տարվա ընթացքում աշխատելու է 78 կամավորի հետ /խմբավար/, որոնց հետ միասին տարբեր համայնքներում ձևավորելու են առնվազն 10 հոգուց բաղկացած 26 երիտասարդական խումբ։ Ծրագրի համակարգողը համայնքներում ստեղծելու է համագործակցություններ տարբեր դերակատարների հետ՝ ապահովելով երիտասարդական խմբերի նախաձեռնությունների սահուն իրականացումը։ Յուրաքանչյուր երիտասարդական խումբ տարվա ընթացքում մշակելու և իրականացնելու է իր համայնքի զարգացմանն ուղղված 1 սոցիալական նորարարություն՝ ծրագրից ստանալով փոքր դրամաշնորհ։ Ծրագրի համակարգողը ստեղծելու է փորձագետների խումբ, ում հետ միասին գնահատելու և վերջնականացնելու է ներկայացված ծրագրերն ու համագործակցությունների միջոցով ապահովելու դրանց իրականացումն ու տարածումը։ Ծրագրի համակարգողը իրականացնելու է նաև ստեղծված տարբեր կրթական նյութերի տեսանելության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն վերջիններիս ավելի լայն օգտագործմանը տարբեր դերակատարների կողմից։  

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Պլանավորել, ղեկավարել և վերահսկել ծրագրի ողջ ընթացքը
 • Մշակել ծրագրի գնահատման համակարգ և գործարկել այն թիմի հետ միասին
 • Կազմակերպել ծրագրի արտաքին գնահատումը
 • Կառավարել ծրագրի բյուջեն և աշխատանքային ժամանակացույցը
 • Ապահովել ծրագրային բոլոր բաղադրիչների անխափան իրականացումը
 • Ապահովել ծրագրի տեսանելիությունը
 • Ապահովել տարբեր դերակատաների հետ համագործակցությունների ստեղծումն ու զարգացումը (համայնքներում գործող երիտասարդական կազմակերպությունների, ՏԻՄ ներկայացուցիների, մասնավոր հատվածի հետ)
 • Ներգրավել փորձագետներ և վերապատրաստողներ ծրագրի բաղադրիչների արդյունավետ իրականացման համար
 • Կազմակերպել և վերահսկել թիմի անդամների արդյունավետ աշխատանքն ու համագործակցությունը
 • Մասնակցել խմբավարների ընտրությանը
 • Կազմակերպել պարբերական մշտադիտարկման այցեր համայքներում գործող երիտասարդական խմբեր
 • Պատրաստել ծրագրի ընթացիկ և վերջնական հաշվետվություններ /նկարագրողական և ֆինանսական/
 • Իրականացնել այլ առաջադրանքներ, որոնք առնչվում են ընդհանուր ծրագրի իրականացմանը

Որակավորում՝

 • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է հասարակական գիտությունների կամ մարդու իրավունքների ոլորտում

Փորձ՝

 • Ծրագրի կառավարում
 • Համայնքային աշխատանք
 • Քաղաքացիական կրթություն
 • Սոցիալական նորարարություն
 • Երիտասարդական աշխատանք և ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդաբանությամբ միջոցառումներ իրականացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Առցանց դասընթացների  մասնակցությունը և/կամ  մշակման փորձը  կդիտվի որպես առավելություն

Մասնագիտական հմտություններ՝

 • Հաղորդակցում և բանակցում
 • Թիմի ղեկավարում և մոտիվացում
 • Թիմային աշխատանք և համագործակցություն
 • Ցանցի ստեղծում և պահպանում
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարում 
 • Հեռավար աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպում
 • Բարդ իրավիճակների արդյունավետ կառավարում
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Անգլերենի լավ իմացություն (ֆրանսերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)
 • Համակարգչային հմտություններ

Անձնային որակներ՝

 • Ճկունություն
 • Նրբանկատություն
 • Հարգանք
 • Պատասխանատվություն
 • Մարդասիրություն
 • Հետևողականություն
 • Նախաձեռնողականություն 
 • Ստեղծարարություն