Կրթական նյութերի համակարգողի թափուր հաստիք

Home » Կրթական նյութերի համակարգողի թափուր հաստիք

Աշխատանքի տևողությունը` առնվազն 3 տարի (3 ամիս վճարվող փորձաշրջան)

Աշխատանքի սկիզբը` սեպտեմբեր, 2019թ․

Ժամանակացույցը՝ երեքշաբթի-շաբաթ

Դրույք՝ կես

Աշխատանքի վայրը` «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի «Էսպաս» երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոն, Նալբանդյան 29

Կրթական նյութերի համակարգողը 3 տարվա ընթացքում մշակելու է խմբավարների և երիտասարդական խմբերի   (ամբողջ ծրագրի ընթացքում՝ 78 կամավոր խմբավար, ինչպես նաև տարբեր համայնքներում ձևավորված առնվազն 10 հոգուց բաղկացած 26 երիտասարդական խումբ) վերապատրաստումների ծրագիրն ու մեթոդաբանությունը։ Ապահովելու է վերջիններիս փորձարկումը, գնահատումն ու վերջնականացումը՝ այլ դերակատարների հետ կիսվելու նպատակով։

Ծրագրի թիմի հետ մշակելու է խմբավարների ունակությունների ցանկը և ստեղծելու է առցանց գնահատման համակարգ (Open Bandges)։

Հիմնադրամի կամավորների հետ աշխատող տարբեր թիմերի, փորձագետների, հետազոտողների և այլ դերակատաների հետ համագործակցելով՝ իրականացնելու է կամավորների աշխատանքների համակարգման վերաբերյալ ձեռնարկի մշակումը։

Առցանց ուսուցման ծրագրի թիմի հետ համագործակցությամբ ավարտին է հասցնելու քաղաքացիական կրթություն իրականացնողների համար ստեղծվող բաց առցանց դասընթացը։

Իրականացնելու է ստեղծված տարբեր կրթական նյութերի տեսանելիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն վերջիններիս ավելի լայն օգտագործմանը տարբեր դերակատարների կողմից։  

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Մշակել խմբավարների և երիտասարդական խմբերի վերապատրաստումների ծրագիրն ու մեթոդաբանությունը
 • Ստեղծել ուղենիշներ վերապատրաստումների ծրագիրի ու մեթոդաբանության հիման վրա
 • Պատրաստել կամավորների աշխատանքի համակարգման վերաբերյալ ձեռնարկ
 • Կազմակերպել դիզայների աշխատանքը, ուղենիշների և ձեռնարկի տպագրությունը
 • Կազմակերպել ուղենիշների և ձեռնարկի տարածումն ու դրանց կիրառման վերաբերյալ վերապատրաստումներ
 • Մշակել խմբավարների ունակությունների ցանկը
 • Ստեղծել խմբավարների ունակությունների գնահատման առցանց համակարգ
 • Վերջնականացնել քաղաքացիական կրթություն իրականացնողների համար ստեղծվող բաց առցանց դասընթացը
 • Պատրաստել ծրագրի բոլոր բաղադրիչներ նկարագրերը
 • Համակարգել ծրագրի ընթացքում ստեղծվող կարևոր նյութերն ու փաստաթղթերը
 • Ապահովել ծրագրի տեսանելիությունը
 • Մասնակցել ծրագրի ընթացիկ և վերջնական նկարագրողական հաշվետվությունների պատրաստմանը
 • Իրականացնել այլ առաջադրանքներ, որոնք առնչվում են ընդհանուր ծրագրի իրականացմանը

Որակավորում՝

 • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է հասարակական գիտությունների ոլորտում

Փորձ՝

 • Ծրագրի կառավարում
 • Ոչ ֆորմալ կրթության ուսուցանում
 • Առցանց դասընթացների  մասնակցությունը և/կամ  մշակում
 • Կրթական նյութերի մշակման փորձը կդիտվի որպես առավելություն

Մասնագիտական հմտություններ՝

 • Հետազոտում
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Հաղորդակցում և բանակցում
 • Թիմային աշխատանք և համագործակցություն
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարում
 • Հեռավար աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպում
 • Բարդ իրավիճակների արդյունավետ կառավարում
 • Հայերենի և անգլերենի լավ իմացություն (ֆրանսերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)
 • Համակարգչային հմտություններ

Անձնային որակներ՝

 • Ճկունություն
 • Նրբանկատություն
 • Հարգանք
 • Պատասխանատվություն
 • Մարդասիրություն
 • Հետևողականություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Ստեղծարարություն