Շվեյցարիայում «ԿԱԶԱ»-ն հանդես է գալիս որպես միություն՝ մարդասիրական կազմակերպություններին հատուկ կանոնադրությամբ և հարկերից ազատմամբ: Այն կազմված է անդամներից, որոնք ձևավորում են Ընդհանուր ժողովը, և հանձնաժողովից:

 

Հայաստանում «ԿԱԶԱ»-ն գրանցված է որպես շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ. վերջինիս Հոգաբարձուների խորհուրդն ապահովում է կապը «ԿԱԶԱ»-Շվեյցարիայի և «ԿԱԶԱ»-Հայաստանի միջև, ինչպես նաև նշանակում է հիմնադրամի տնօրենին:

Շվեյցարիայում

«ԿԱԶԱ»-Շվեյցարիայի անդամներ են համարվում այն անձինք, ովքեր պարբերական ներդրում են կատարում՝ հովանավորության կամ նվազագույնը 50 շվեյցարական ֆրանկ տարեկան նվիրատվության տեսքով, կամ ովքեր մասնակցում են միության գործունեությանը:

Նրանք հրավիրվում են մասնակցելու տարեկան Ընդհանուր ժողովին:

«ԿԱԶԱ»-ի հանձնաժողովը բաղկացած է Ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրված 7-ից 9-ը անդամներից, որոնք ամբողջովին ներգրավված են որպես կամավորներ: Հանձնաժողովը տարեկան 8-10 նիստ է անցկացնում, ծանոթանում Հայաստանում իրականացվող աշխատանքներին և իր հրահանգներն է փոխանցում Հոգաբարձուների խորհրդին:

Շվեյցարական հանձնաժողովի անդամները 2018 թ.-ին

Նախագահ Մոնիք Բոնդոլֆի-Մասրաֆ Էլ.հասցե
Փոխնախագահ Լիզ Մեսերլի-Բրեսենել Էլ.հասցե
Ֆինանսական տնօրեն Դարիո Բոնդոլֆի Էլ.հասցե
Քարտուղար Մարթին Վիրթներ Ֆարոն Էլ.հասցե
Այլ անդամներ Սյուզի Մակ Դոնալդ
Պիեռ-Ալեն Բեֆֆա
Վիկտորյա Աբրահամյան Բերնե
Ժոակիմ Բերնե
Ստեֆան Մաֆլի
Էլ.հասցե
Էլ․հասցե
Էլ.հասցե
Էլ․հասցե
Էլ․հասցե
Պատվո անդամ (հիմնադիր) Սիրվարդ Փերսըն-Գազանճեան

Հայաստանում

«ԿԱԶԱ»-Շվեյցարիայի հանձնաժողովի կողմից նշանակվող Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է 3-5 շվեյցարացի/եվրոպացի և հայ անդամներից՝ շվեյցարական/եվրոպական մեծամասնությամբ : Այն հետևում է «ԿԱԶԱ»-ի խարտիայի պահպանմանը և հստակ հաշվետվություններ ներկայացնում «ԿԱԶԱ»-Շվեյցարիայի տարեկան Ընդհանուր ժողովին : Խորհուրդը պարբերաբար տեղեկացվում է «ԿԱԶԱ»-Հայաստանի ողջ գործունեության մասին՝ վերջինիս տնօրենի կողմից:

«ԿԱԶԱ»-Հայաստանի տնօրենը պատասխանատու է հիմնադրամի ողջ գործունեության համար, որը նա ղեկավարում է մասնակցային և համերաշխության սկզբունքներով՝ Կառավարման խորհրդի հետ միասին: Վերջինս բաղկացած է ղեկավար անդամներից (տնօրեն, ֆինանսական և վարչական պատասխանատուներ, «Էսպաս» և «ԿԱԶԱ Գյումրի» կենտրոնների պատասխանատուներ) և Հիմնադրամի գործունեության բնագավառների պատասխանատուներից:

Հիմնադրամի ծրագրերի պատշաճ իրականացումն ապահովվում է Երևանում և Գյումրիում ներգրավված մոտ 50 աշխատակիցների և 100 կամավորների շնորհիվ:

structure_flarm