Հայաստան
Շվեյցարիա
Հայաստան

Վարչական գրասենյակ

Բաց է երկուշաբթիից ուրբաթ`
Ժամը` 9։00-13։00 և 14:00-18:00
Երևան, Թումանյան 24, բն․5
Հեռ․` 00374 10 58 40 32

 

«Էսպաս» կենտրոն

Բաց է երկուշաբթիից ուրբաթ`
Ժամը` 9։00-13։00 և 14:00-18:00
Երևան, Նալբանդյան 29
Հեռ․` 00374 10 54 18 44

 

 

«ԿԱԶԱ Գյումրի» կենտրոն

Բաց է երկուշաբթիից ուրբաթ`
Ժամը` 09:00-13։00 և 14։00-18։00
Գյումրի, Շահումյան 69
Հեռ․` 00374 312 5 65 28

 

Շվեյցարիա

«ԿԱԶԱ – Շվեյցարիա»

Միության նստավայրը Շվեյցարիայում և զբոսաշրջային ներկայացուցչությունը
Լոզան CH-1012,
Ռոզիերի խճուղի 7
Հեռ․` 0041 21 728 50 78