«ԿԱԶԱ» հիմնադրամի կրթաթոշակ

Home » Հայտարարություններ » «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի կրթաթոշակ
Դրամաշնորհի առավելագույն չափը

Կրթաթոշակները տրամադրվում են տվյալ ուստարվա ուսման վարձի մինչև 50%-ի չափով:

Ովքե՞ր կարող են դիմել

Երևանի և Գյումրիի պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորող բակալավրի 2-րդ և բարձր կուրսերի, ինչպես նաև մագիստրատուրայի ուսանողներ:

Կրթաթոշակները տրամադրվում են մրցութային կարգով․ որոշում կայացնելիս հիմնականում հաշվի են առնվում ուսանողի

  • Առաջադիմությունը (բարձր գնահատականներ)
  • Օտար լեզուների իմացություն (մասնավորապես ֆրանսերեն)
  • Քաղաքացիական ակտիվությունը (նախաձեռնողականություն, պատրաստակամություն ներգրավվելու հիմնադրամի կամավորական ծրագրերում)
  • Սոցիալական պայմանները (ծանր ֆինանսական պայմաններ, միակողմանի և երկկողմանի ծնողազուրկ, բազմազավակ (հինգ երեխա և ավելի) ընտանիքներ)

*Ուսանողը չի կարող երկու անգամ դիմել հիմնադրամին նույն ակադեմիական աստիճանի համար, օրինակ` երկրորդ անգամ մագիստրատուրայում սովորելու համար:

Ե՞րբ դիմել. կրթաթոշակի հայտերն ընդունվում են մինչև հուլիսի 31-ը: Ուշացած կամ ոչ ամբողջական հայտերը չեղյալ կդարձնեն ուսանողի դիմումը։

Կրթաթոշակների տրամադրման որոշումը կայացվում է նախընտրական փուլից և հարցազրույցից հետո մինչև սեպտեմբերի 15-ը:

Կրթաթոշակի դիմում-հայտ

Դիմորդները պետք է դիմում-հայտն ուղարկեն kasaam@kasa.am էլեկտրոնային հասցեին՝ կցելով հետևյալ փաստթղթերը

  • Անձնագրի պատճեն
  • Ուս. հաստատության կողմից տրված տեղեկանք, որտեղ նշված կլինի մասնագիտությունը և տարեկան ուսման վարձի չափը
  • Մինչ օրս ստացած գնահատականների մասին տեղեկանք
  • Աշխատող ուսանողների համար՝ տեղեկանք գործատուից աշխատավարձի չափի վերաբերյալ
  • Ծնողների աշխատավայրից տեղեկանք և/կամ տեղեկանք համապատասխան մարմիններից գործազրկության և անապահովության վերաբերյալ
  • Կամավորական աշխատանքի վերաբերյալ փաստաթղթեր, վկայականներ, շնորհակալագրեր և այլն, եթե այդպիսիք առկա են: