«ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի հաստիքի նկարագրություն

Home » Հայտարարություններ » «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի գործադիր տնօրենի հաստիքի նկարագրություն

«ԿԱԶԱ»-ն (ֆր.՝ «Կոմիտաս» Շվեյցարիա – Հայաստան բարեգործական միություն») ծնունդ է առել 1997 թվականի վերջին՝ Սիրվարդ Գազանճեանի ղեկավարած շվեյցարական «Կոմիտաս» երգչախմբի՝ Հայաստանում ունեցած համերգներից հետո: Շվեյցարիայում այն գրանցված է որպես միություն, իսկ Հայաստանում՝ որպես հիմնադրամ (2001):

Ամեն տարի Հիմնադրամը և նրա կողմից ստեղծված, զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը («ՍոցՁեռ» ՍՊԸ) մշակում և իրականացնում են մոտ 20 ծրագիր՝ հիմնվելով իրենց ռազմավարական ուղղությունների վրա: Հիմնադրամի տարեկան միջին բյուջեն կազմում է 600,000 շվեյցարական ֆրանկ: Հիմնադրամն ունի 35 լրիվ դրույքով աշխատակիցներից բաղկացած մշտական ​​թիմ, որը տեղակայված է 3 վայրում՝ վարչական գրասենյակ Երևանում, Երևանի կենտրոն, Գյումրու կենտրոն (ներառյալ՝ հյուրատունը և կրթական կենտրոնը):

Գործադիր տնօրենը «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի կառավարման գլխավոր պատասխանատուն է: Նա պատասխանատու է կազմակերպության (Հիմնադրամ  և «ՍոցՁեռ» ՍՊԸ) վարչական, ծրագրային և ռազմավարական վերահսկման համար: Մյուս հիմնական պարտականություններն են՝ ֆոնդահայթայթումը, մարդկային ռեսուրսների կառավարումը և տեսանելիության բարձրացումը: Տնօրենը նշանակվում է Հոգաբարձուների խորհրդի կողմից և ուղղակիորեն հաշվետու է վերջինիս։

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Կազմակերպության առաքելություն և ռազմավարություն. Հոգաբարձուների խորհրդի և անձնակազմի հետ համատեղ աշխատանք՝ ծրագրերի և ռազմավարական պլանավորման միջոցով առաքելության իրականացման նպատակով.

 • ղեկավարել «ԿԱԶԱ» հիմնադրամը և նրա ՍՊԸ-ն՝ համաձայն ՀԽ-ի կողմից սահմանված առաքելության և կանոնադրության,
 • տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկություններ ՀԽ-ին՝ արդյունավետ և տեղեկացված որոշումների կայացման համար,
 • մասնակցել հիմնադրամի ռազմավարական պլանի նախագծմանը,
 • ռազմավարական պլանի համաձայն մշակել գործողությունների ծրագիրը՝ հիմնադրամի առաքելության իրականացման նպատակով։

2. Շահագրգիռ կողմերի ներգրավում. տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ համագործակցությունների ստեղծում Հիմնադրամի ծրագրերի տևականությունն ապահովելու նպատակով.

 • կապ հաստատել տարբեր պետական ​​մարմինների հետ և ապահովել ծրագրերի տևականությունը,
 • ստեղծել և պահպանել արդյունավետ համագործակցություններ՝ ոլորտի հիմնական դերակատարների հետ,
 • ներկայացնել Հիմնադրամը տարբեր միջոցառումների ժամանակ և ստեղծել գործընկերային ցանց,
 • Ապահովել բաց և հաշվետու հաղորդակցություն նվիրատուների հետ,
 • Պահպանել Հիմնադրամի հեղինակությունը և բարձրացնել տեսանելիություն՝ ոլորտի դերակատարների հետ ակտիվ համագործակցության միջոցով,

3. Կազմակերպության կառավարում և գործառնական վերահսկողություն. ռեսուրսների վերահսկում և վերջիններիս համապատասխան կիրառում՝ Հիմնադրամի գործունեության պատշաճ իրականացումն ապահովելու նպատակով.

 • արդյունավետ կառավարել մարդկային կապիտալը՝ ներառյալ աշխատակիցների բարձր մոտիվացիայի պահպանում, աշխատակիցների շարունակական զարգացման պլանավորում և հնարավորությունների ապահովում,
 • ապահովել կազմակերպության գործունեության արդյունավետ կառավարում,
 • վերահսկել բոլոր ծրագրերի որակն ու համապատասխանությունը տեխնիկական ու վարչական չափանիշներին,
 • հիմնադրամի անունից ստորագրել իրավական ակտեր, պայմանագրեր և այլ փաստաթղթեր:

4. Ֆինանսական պատասխանատվություն. ապահովել բավարար ռեսուրսներ Հիմնադրամի ֆինանսական կայունության համար.

 • ապահովել ֆոնդերի հայթայթում և այլ եկամտի աղբյուրների առկայություն կազմակերպության առաքելությունն իրականացնելու համար,
 • կազմակերպել տարեկան, ամսական և միանվագ ֆինանսական, հարկային և բյուջետային պատշաճ հաշվետվությունների ներկայացումն ըստ համապատասխան պահանջների,
 • արդյունավետ կերպով կառավարել գործառնական ֆինանսական հոսքերը և ապահովել կազմակերպության դրական ֆինանսական արդյունքները:

Տնօրենն աշխատում է իր վարչական անձնակազմի, Երևանի և Գյումրու կենտրոնների համակարգողների, ծրագրերի ղեկավարի և զբոսաշրջային ծրագրերի պատասխանատուի հետ սերտ համագործակցությամբ։

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

 • Մագիստրոսական կամ համարժեք կրթություն,
 • Առնվազն 5 տարվա աշխատանքային փորձ ոչ առևտրային կազմակերպությունների կառավարման ոլորտում` ավագ գործադիր մակարդակում,
 • Ֆինանսական կառավարման փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Հոգաբարձուների խորհրդի հետ աշխատելու փորձ և հմտություն,
 • Եկամտի նոր աղբյուրների ստեղծման և ֆինանսական արդյունքների բարելավման հաջողված փորձ,
 • Ֆոնդահայթայթման մեծ փորձ, դոնորների հետ հարաբերությունների ստեղծման և վերջիններիս գործունեության առանձնահատկությունների ընկալման գերազանց կարողություն,
 • Ֆինանսական կառավարման զարգացած հմտություններ, այդ թվում՝ բյուջեի պատրաստում, վերլուծություն, որոշումների կայացում և հաշվետվությունների կազմում,
 • Կազմակերպությունների, պետական ​​մարմինների և ազդեցիկ անհատների հետ հարաբերություններ կառուցելու հաջողված փորձ,
 • Թափանցիկ և անկողմնակալ կառավարման հմտություններ,
 • Մարդկային կապիտալի կառավարման և առաջնորդի գերազանց հմտություններ,
 • Աշխատակազմի հետ մասնակցային ձևով համագործակցելու և վերահսկելու ունակություն,
 • Զարգացած ռազմավարական մտածողություն և պլանավորման կարողություն,
 • Հիմնադրամի առաքելությունն ու ռազմավարությունը դոնորներին, գործընկերներին և լայն հանրությանը արդյունավետ կերպով հաղորդելու կարողություն,
 • Կազմակերպչական զարգացած ունակություններ, այդ թվում՝ պլանավորում, պատվիրակում, ծրագրերի մշակում և աշխատանքային գործընթացների օպտիմալացում,
 • Հայերեն, ֆրանսերեն և անգլերեն գրավոր և բանավոր հաղորդակցության հմտություններ,
 • Միջմշակութային հաղորդակցման զարգացած ունակություն,
 • Աշխատանքային էթիկայի բարձր նորմերի առկայություն և եռանդուն ներգրավվածություն աշխատանքում։


Դիմելու կարգը

Ձեր ինքնակենսագրականը /CV/ խնդրում ենք ուղարկել hr@kasa.am էլ. հասցեին՝ նամակի վերնագրում նշելով համապատասխան հաստիքի անվանումը:

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը դեկտեմբերի 8-ն է։

Միայն ինքնակենսագրականների հիման վրա ընտրված դիմորդները կհրավիրվեն հաջորդ փուլ։