Երիտասարդական աշխատողի թափուր հաստիք

Home » Երիտասարդական աշխատողի թափուր հաստիք

Աշխատանքի տևողությունը` առնվազն 3 տարի (3 ամիս վճարվող փորձաշրջան)

Աշխատանքի սկիզբը` սեպտեմբեր, 2019թ․

Ժամանակացույցը՝ երեքշաբթի-շաբաթ, ժամը՝ 09․00 – 18․00

Դրույք՝ լրիվ

Աշխատանքի վայրը` «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի «Էսպաս» երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոն, Նալբանդյան 29

 Երիտասարդական աշխատողը 3 տարվա ընթացքում հավաքագրելու է 78 կամավոր /խմբավար/, որոնց հետ միասին տարբեր համայնքներում ձևավորելու է առնվազն 10 հոգուց բաղկացած 26 երիտասարդական խումբ։ Ուսուցանողների և փորձագետների մասնակցությամբ կազմակերպելու է կամավորների քաղաքացիական կրթությունը և վերապատրաստումը որպես խմբավարներ և սոցիալական նորարարությունների առաջնորդներ։ Իրականացնելու է նաև խմբավարների շարունակական մենթորություն և աջակցություն, ովքեր մինչև ծրագրի ավարտը ամենշաբաթյա հաճախականությամբ  վարելու են երիտասարդական խմբերի աշխատանքները՝ կազմակերպելով հանդիպումներ և միջոցառումներ, համախմբելով համայնքի երիտասարդներին՝ համայնքանպաստ նախաձեռնություններում։ Երիտասարդական աշխատողն ապահովելու է համայնքներում գործող երիտասարդական խմբերի վերապատրաստումները՝ կախված վերջիններիս առանձնահատուկ կարիքներից։ Յուրաքանչյուր երիտասարդական խումբ տարվա ընթացքում մշակելու և իրականացնելու է իր համայնքի զարգացմանն ուղղված 1 սոցիալական նորարարություն՝ ծրագրից ստանալով փոքր դրամաշնորհ։ Երիտասարդական աշխատողն ապահովելու է խմբավարների վերապատրաստումների և երիտասարդական խմբերի աշխատանքների ծրագրի մշակումը և ստեղծված կրթական նյութերի տարածումը։

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Հավաքագրել կամավոր խմբավարների և նրանց հետ միասին ձևավորել երիտասարդական խմբեր տարբեր համայնքներում
 • Կազմակերպել խմբավարների և երիտասարդական խմբերի վերապատրաստումները
 • Կազմակերպել տարբեր համայնքների խմբավարների փորձի փոխանակման հեռավար հանդիպումներ
 • Իրականացնել  խմբավարների շարունակական մենթորություն
 • Մշակել խմբավարների վերապատրաստումների ծրագիրը
 • Աջակցել խմբավարներին երիտասարդական խմբերի հավաքագրման և կայացման գործում
 • Վերհանել յուրաքանչյուր երիտասարդական խմբի կարիքներն ու կազմակերպել համապատասխան աջակցության տրամադրումը
 • Մշտապես աջակցել խմբավարներին նախագծել և իրականացնել հանդիպումներ և միջոցառումներ այլ երիտասարդների և համայնքի անդամների համար
 • Գործարկել խմբավարների առցանց գնահատման համակարգը (Open Bandges)։
 • Հետևել սոցիալական նորարարության ոլորտի զարգացումներին և կիսվել դրանցով ծրագրի մասնակիցների հետ
 • Աջակցել խմբավարներին տեղական խնդիրների վերհանման գործում և համատեղ մշակել տարբեր լուծումներ
 • Աջակցել և ուղղորդել խմբավարների և երիտասարդական խմբերի ծրագրերի իրականացմանը
 • Իրականացնել շարունակական մշտադիրտարկման այցեր համայնքներ
 • Ֆասիլիտացնել խմբավարների և երիտասարդական խմբերի առցանց ուսուցումը
 • Կատարել ծրագրի բաղադրիչների շարունակական գնահատում
 • Համակարգել և իրականացնել կրթական խաղերի ստեղծումը
 • Ստեղծել և իրականացնել կրթական խաղերի և քաղաքացիական կրթություն իրականացնողների համար ստեղծված բաց առցանց դասընթացի տարածման ռազմավարությունը
 • Կազմակերպել ստեղծված կրթական նյութերի կիրառման վերաբերյալ վերապատարստումներ տարբեր համայնքներում
 • Մասնակցել ծրագրի ընթացիկ և վերջնական նկարագրողական հաշվետվությունների պատրաստմանը
 • Ապահովել ծրագրի տեսանելիությունը
 • Իրականացնել այլ առաջադրանքներ, որոնք առնչվում են ընդհանուր ծրագրի իրականացմանը

Որակավորում՝

 • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է հասարակական գիտությունների ոլորտում

Փորձ՝

 • Ծրագրի կառավարում
 • Համայնքային աշխատանք
 • Քաղաքացիական կրթություն
 • Երիտասարդական աշխատանք
 • Սոցիալական նորարարություն
 • Ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդաբանությամբ միջոցառումներ իրականացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Առցանց դասընթացների  մասնակցությունը և/կամ  մշակման փորձը  կդիտվի որպես առավելություն

Մասնագիտական հմտություններ՝

 • Հաղորդակցում և բանակցում
 • Թիմային աշխատանք և համագործակցություն
 • Երիտասարդներին մոտիվացում
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարում
 • Հեռավար աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպում
 • Բարդ իրավիճակների արդյունավետ կառավարում
 • Հայերենի և անգլերենի լավ իմացություն (ֆրանսերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)
 • Համակարգչային հմտություններ

Անձնային որակներ՝

 • Ճկունություն
 • Նրբանկատություն
 • Հարգանք
 • Պատասխանատվություն
 • Մարդասիրություն
 • Հետևողականություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Ստեղծարարություն