Category Archive for "Փախստականների ինտեգրացիա"

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԸՆԿԵՐ

Այս ծրագրի միջոցով մենք ցանկանում ենք աջակցել վերջերս Հայաստան ժամանած տեղահանված ընտանիքների աստիճանական ինտեգրմանը տեղական իրականությանը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նրանցից շատերին անծանոթ է ամեն ինչ՝ սկսած հայկական պետության կառուցվածքից մինչև տեղի ժողովրդի բարքերն ու սովորույթները։

Read More

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ

2013 թվականին « ԿԱԶԱ »-ին վիճակվեց ՄԱԿ ՓԳՀ-ի հետ համագործակցությամբ աշխատել տարբեր մշակույթների պատկանող երիտասարդ փախստականների հետ կարճաժամկետ դասընթացների շրջանակներում՝ ոլորտ, որում բազմամյա փորձ ունենք։

Read More