Category Archive for "Պատուհան դեպի աշխարհ"

ՖՐԱՆԿՈՖՈՆԻԱ

Ստեղծված լինելով ֆրանսալեզու շվեյցարացիների կողմից՝ «ԿԱԶԱ»-ն կարևոր տեղ է հատկացնում ֆրանսերենին և ֆրանկոֆոնիային։ Մասնավորապես մենք տրամադրում ենք տարբեր թեմաների շուրջ խորհրդածության և Հայաստանում ֆրանկոֆոն աշխարհի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման հարթակ։

Read More

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿԱՄԱՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Եվրոպական կամավորական ծառայությունը (ԵԿԾ) միջազգային շարժունության ծրագիր է, որը երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս իրենց ուժերն ի սպաս դնելու ընդհանուրի բարօրությանը միտված որևէ ծրագրի (մարդասիրական, հասարակական, մշակութային, շրջակա միջավայրի պահպանության) արտերկրում՝ միաժամանակ նոր մշակույթ բացահայտելով։

Read More