Category Archive for "Ուսուցողական խաղեր"

«ՖՈՒՏՈՒՐՈ»․ ԾԱՆՈԹԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ

Խաղի գաղափարը պատկանում է «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամին: Այն ստեղծվել է «Կայուն զարգացման ուսուցում» ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է հիմնադրամի կողմից՝ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիայի տեղական մարմնի աջակցությամբ: «Ֆուտուրո» խաղը նախատեսված է 12 և բարձր տարիքի դեռահասների համար: Այն միտված

Read More

«ԱՄԵՆԱՔԱՂԱՔԱՑԻ». ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄԸ ԽԱՂԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

«Ամենաքաղաքացի» խաղը ստեղծվել է «Երիտասարդների հզորացում քաղաքացիական կրթության և միջմշակութային հաղորդակցության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում՝ Brot für die Welt կազմակերպության աջակցությամբ։ Խաղի հիմնական նպատակն է բարելավել Սահմանադրությամբ ամրագրված իրավունքների և պարտականությունների իմացությունը հայ երիտասարդների շրջանում և նպաստել որպես քաղաքացի դրանց իրացմանը։

Read More

«ՔԱՐԿԱՊ»․ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ԽԱՂ

«Քարկապ» խաղը ստեղծվել է «Երիտասարդների հզորացում քաղաքացիական կրթության և միջմշակութային հաղորդակցության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում՝ նպատակ ունենալով զարգացնել երիտասարդների միջմշակութային հաղորդակցման հմտությունները։ Խաղը կարող է կարևոր քայլ հանդիսանալ այլ մշակույթների հանդեպ հետաքրքրության բարձրացման և անծանոթ իրավիճակներում ավելի լավ կողմնորոշվելու հարցում։ «Քարկապ»-ը
Read More

«ՍԻՄԲՈԼՈՒՍ»․ ՄԻՋՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ԽԱՂ

«Սիմբոլուս» խաղը մշակվել է «Երիտասարդների հզորացում քաղաքացիական կրթության և միջմշակութային հաղորդակցության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում՝ Brot für die Welt կազմակերպության աջակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2017 թվականին՝ նպատակ ունենալով նպաստել երիտասարդների շրջանում քաղաքացու ինքնության և մշակութային իրազեկվածության, Հայաստանում ժողովրդավարական, թափանցիկ և բազմազան
Read More

«Յալլա». սովորում ենք արեվմտահայերեն եվ արեվելահայերեն

«Յալլա» խաղը ստեղծվել է «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի՝ երիտասարդների ինտեգրման ծրագրի շրջանակներում: Այն թիմային խաղ է, որը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու արևմտահայերենում և արևելահայերենում հաճախ գործածվող բառերին և դրանց նշանակություններին: Այսպիսով՝ խաղը նպատակ ունի ավելի հասկանալի դարձնել շփումը սփյուռքահայերի և տեղացիների միջև:
Read More

«Պերսիպիո». խոսում ենք հասարակական խնդիրների մասին նկարազարդ քարտերով

«Պերսիպիո» խաղը ստեղծվել է «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի կողմից՝ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Խաղը մշակվել է «Երիտասարդները հանուն զարգացման» ձեռնարկին զուգահեռ՝ նպատակ ունենալով դյուրացնել հասարակական խնդիրների մասին քննարկումները երիտասարդների շրջանում: Խաղի բաղկացուցիչ մասն են կազմում նկարազարդ խաղաքարտերը, որոնց վրա պատկերված
Read More

«Սիվիկ». բառերի և դերերի աշխարհում

«Սիվիկ» խաղը ստեղծվել է «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի կողմից՝ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Խաղը մշակվել է «Երիտասարդները հանուն զարգացման» ձեռնարկին զուգահեռ՝ նպատակ ունենալով դյուրացնել երիտասարդների քաղաքացիական ընկալումների, մոտեցումների և կարծրատիպերի բացահայտումը: Խաղը բաղկացած է 41 քարտից, որոնց վրա գրված են
Read More

«Էնթեր Դիգնիթիլենդ». սոցիալական իրավունքները սովորեցնող խաղ

«Էնթեր Դիգնիթիլենդ»-ը սոցիալական իրավունքների մասին ուսուցողական խաղ է՝ մշակված երիտասարդների համար, որտեղ խաղացողները Դիգնիթիլենդ կոչվող երևակայական երկրի խորհրդարանի անդամներ են: Նրանք պետք է որոշեն, թե ինչպիսին է լինելու սոցիալական իրավունքներին վերաբերող սոցիալական քաղաքականության՝ հաջորդ հինգ տարիների զարգացման ծրագիրը: Որոշումների կայացման
Read More