Category Archive for "Ուսուցողական խաղեր"

«Յալլա». սովորում ենք արեվմտահայերեն եվ արեվելահայերեն

«Յալլա» խաղը ստեղծվել է «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի՝ երիտասարդների ինտեգրման ծրագրի շրջանակներում: Այն թիմային խաղ է, որը հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու արևմտահայերենում և արևելահայերենում հաճախ գործածվող բառերին և դրանց նշանակություններին: Այսպիսով՝ խաղը նպատակ ունի ավելի հասկանալի դարձնել շփումը սփյուռքահայերի և տեղացիների միջև:
Read More

«Պերսիպիո». խոսում ենք հասարակական խնդիրների մասին նկարազարդ քարտերով

«Պերսիպիո» խաղը ստեղծվել է «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի կողմից՝ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Խաղը մշակվել է «Երիտասարդները հանուն զարգացման» ձեռնարկին զուգահեռ՝ նպատակ ունենալով դյուրացնել հասարակական խնդիրների մասին քննարկումները երիտասարդների շրջանում: Խաղի բաղկացուցիչ մասն են կազմում նկարազարդ խաղաքարտերը, որոնց վրա պատկերված
Read More

«Սիվիկ». բառերի և դերերի աշխարհում

«Սիվիկ» խաղը ստեղծվել է «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի կողմից՝ ՄԱԿ-ի Մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի աջակցությամբ: Խաղը մշակվել է «Երիտասարդները հանուն զարգացման» ձեռնարկին զուգահեռ՝ նպատակ ունենալով դյուրացնել երիտասարդների քաղաքացիական ընկալումների, մոտեցումների և կարծրատիպերի բացահայտումը: Խաղը բաղկացած է 41 քարտից, որոնց վրա գրված են
Read More

«Էնթեր Դիգնիթիլենդ». սոցիալական իրավունքները սովորեցնող խաղ

«Էնթեր Դիգնիթիլենդ»-ը սոցիալական իրավունքների մասին ուսուցողական խաղ է՝ մշակված երիտասարդների համար, որտեղ խաղացողները Դիգնիթիլենդ կոչվող երևակայական երկրի խորհրդարանի անդամներ են: Նրանք պետք է որոշեն, թե ինչպիսին է լինելու սոցիալական իրավունքներին վերաբերող սոցիալական քաղաքականության՝ հաջորդ հինգ տարիների զարգացման ծրագիրը: Որոշումների կայացման
Read More