Category Archive for "Հայտարարություններ"

«Կայուն զարգացման ուսուցման ծրագրի» պատասխանատուի թափուր հաստիք

«ԿԱԶԱ» հիմնադրամը 2022թ․ ապրիլից մեկնարկելու է «Կայուն զարգացման ուսուցման ծրագիր»-ը, որը նպատակ ունի ուսուցիչների մոտ բարելավել կայուն զարգացման, բնության պահպանման, ինչպես նաև ջրի, էներգետիկայի, կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի, կայուն էկոհամակարգերի և պաշտպանության թեմաների հետ ներդպրոցական և արտադպրոցական ծրագրերում աշխատանքի  թեմատիկ

Read More

Ծրագրի պատասխանատուի թափուր հաստիք

Աշխատանքի սկիզբը` փետրվար, 2022 Դրույք՝ լրիվ (շաբաթական 40 ժամ) Աշխատանքի վայրը` Երևան, Գյումրի Աշխատանքի նկարագրություն Ծրագրի նպատակն է հիմնել տեխնոլոգիական ուսուցման կենտրոն էլեկտրատեխնիկայի և էներգետիկայի ոլորտներում, ինչպես նաև նպաստել  Հայաստանում արդյունաբերական ավտոմատացման (ռոբոտաշինության) զարգացմանը, տեխնոլոգիական ուսուցման թերությունները վերացնելուն՝ արդյունքում ստեղծելով

Read More