Category Archive for "Զարգացնել քաղաքացիական գիտակցությունը"

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ԱԿՈՒՄԲՆԵՐ

Ո՞րն է մեր նպատակը 2002 թվականին ստեղծված մեր առաջին ակումբը համախմբում էր բնապահպանական հարցերով մտահոգ երիտասարդների։ Ելնելով նախաձեռնության հաջողությունից՝ մենք որոշեցինք ընդլայնել ակումբների շրջանակը և ստեղծել նորերը։

Read More

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ ՀԱՆՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

Ո՞րն է մեր նպատակը Մենք համարում ենք, որ երիտասարդների մասնակցությունն իրենց համայնքում առկա խնդիրների լուծմանը հիմնարար նշանակություն ունի, այդ պատճառով առաջարկում ենք դասընթացներ, որոնք համակցում են անձնային զարգացումը և համագործակցության խթանումը երիտասարդների ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև։ Դրանցում այս պահին ներգրավված

Read More