Տաթևիկ Բաղդասարյան

Տնօրեն

Աննա Չոփուրյան

Տնօրենի օգնական

Մելինե Սարգսյան

Վարչական պատասխանատու

Հռիփսիմե Թագվորյան

Գլխավոր հաշվապահ

Գեղամ Եղիազարյան

Ֆինանսական պատասխանատու