Անահիտ Մինասյան
Տնօրեն

«ԿԱԶԱ»-ի գործունեությանը միացել եմ 2007թ․-ից։ 2011թ․-ից հանդիսանում եմ հիմնադրամի տնօրենը։ Առաջին գաղափարներից մեկը, որ ցանկացա զարգացնել հիմնադրամում մասնակցային ղեկավարումն
էր։ Խորապես համոզված եմ, որ դրան չէինք հասնի առանց թիմի հետ կանոնավոր քննարկումների, որտեղ յուրաքանչյուր անդամի ձայնը լսելի է։
Տարիների աշխատանքի փորձն ի նպաստ հասարակության ցույց տվեց ծրագրերի շարունակական գնահատման անհրաժեշտությունը, որը հնարավորություն է տալիս ավելի լավ հասկանալ տեղական կարիքները և անհրաժեշտության դեպքում հստակեցնել գործունեության նպատակներն ու խնդիրները։
Կարծում եմ, որ բարեխիղճ աշխատելաոճը և «ԿԱԶԱ»-ի թիմի միջմշակութային մթնոլորտն մեծապես նպաստում են արդյունքների ձեռքբերմանը։
Կարդալ ավելին

Աննա Չոփուրյան
Տնօրենի օգնական

Հիմնադրամում աշխատում եմ 2007թ․-ից։ Այժմ զբաղեցնում եմ տնօրենի օգնականի պաշտոնը։ Տնօրենին աջակցում եմ բոլոր կազմակերպչական, ներկայացուցչական, ֆոնդերի հայթայթման և նոր համագործակցություն- 
ների ստեղծման գործողություններում։ Իմ գործունեությամբ կամենում եմ նպաստել Հիմնադրամում կազմակերպչական հմտությունների զարգացմանը և վերջինիս ենթակառուցվածքների գործունեության բարելավմանը։
Կարդալ ավելին

Մելինե Սարգսյան
Վարչական գծով տնօրեն

«ԿԱԶԱ» հիմնադրամում աշխատում եմ 2002թ․-ից և այս տարիների ընթացքում զբաղեցրել եմ տարբեր պաշտոններ։ Ներկայումս հանդիսանում եմ հիմնադրամի վարչական գծով տնօրենը և 
գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուն։ Գյուղատնտեսական ծրագրերը մեծ հեռանկար ունեն և «ԿԱԶԱ» հիմնադրամը մեծապես նպաստում է դրանց բուռն զարգացմանը։ Ինքս գոհ եմ աշխատել եռանդուն թիմում, որտեղ յուրաքանչյուրն իր ձեռք բերած փորձը կիսում է մյուսների հետ։
Կարդալ ավելին

Հռիփսիմե Թագվորյան
Գլխավոր հաշվապահ

«ԿԱԶԱ»-ին միացել եմ 2001թ․-ին և  մեր բազմամշակութային թիմում անցնում եմ անձնային աճի և փոխանակումների հետաքրքիր ուղի։ Մի կողմից մասնակցում եմ հիմնադրամի բոլոր ծրագրերի վերահսկմանը
որպես գլխավոր հաշվապահ, մյուս կողմից ներգրավված եմ հաշվապահության և օրենսդրության հեռավար դասընթացի մշակման և իրականացման մեջ։ Վերջինն ինձ օգնում է կիսել իմ տարիների փորձը ուրիշների հետ՝ միաժամանակ նպաստելով Հայաստանում հեռավար ուսուցման մշակույթի զարգացմանը։
Կարդալ ավելին