Մեր տեսլականը

Նախապատվությունը տալ այնպիսի հասարակությանը, որի անդամները բաց և ինքնուրույն քաղաքացիներ են, ովքեր հանձն են առել էական փոփոխությունների դերակատարներ լինել արագ զարգացող ժամանակակից աշխարհում:

Մեր նպատակը

Աջակցել իրենց երկրի կայուն զարգացմանը հետամուտ հայերին, որոնք ժողովրդավարորեն ներգրավվում են Հայաստանի տնտեսական, հասարակական և մշակութային կյանքում:

Մեր արժեքները

 • Խթանել անձի նկատմամբ ամբողջական մոտեցումը (պերսոնալիզմի արժեքներին համապատասխան):
 • Ուղեկցել նրան մասնագիտական և քաղաքացիական զարգացման ճանապարհին:
 • Ձգտել համերաշխ տնտեսական մոդելի՝ որպես երրորդ ուղի համայնապաշտության և անհատապաշտության միջև:

Մեր առաջնային նպատակները

 • Արձագանքել տեղում առկա հստակ կարիքների՝ ի սպաս ամենաանբարենպաստ պայմաններում գտնվողների:
 • Խրախուսել վերապատրաստումը՝ զարգացնելով միաժամանակ գիտելիքներ, հմտություններ և անձնային ու սոցիալական որակներ:
 • Թափ հաղորդել քաղաքացիական և բնապահպանական գիտակցության ու համերաշխության դրսևորումներին:
 • Նպաստել կանանց առաջխաղացմանը:
 • Խրախուսել միջմշակութային երկխոսությունը:
 • Առաջ տանել ֆրանսախոսությունը, ֆրանկոֆոն մշակույթներն ու արժեքները:
 • Արժևորել անհատականացված զբոսաշրջությունը, որն անմիջական առնչության մեջ է տեղի իրականության և բնակչության հետ:

Մեր մեթոդները

 • Խրախուսել դինամիկ մոտեցումները, որոնք խթանում են նախաձեռնողականությունը (ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդներ):
 • Կերտել կառուցվածքներ, որոնք համադրում են աստիճանակարգումն (հիերարխիա) ու մասնակցային կառավարումը:
 • Ճկունորեն համակցել հավատարմությունն ու ստեղծարարությունը, ավանդույթների պահպանումն ու նորարարության ձգտումը: