Դիմումների ընդունում` փետրվար 2021

Home » Դիմումների ընդունում` փետրվար 2021

Կրթաթոշակային ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է վերոնշյալ փաթեթն ուղարկել kasaam@kasa.am էլ․հասցեին մինչև ս․թ․ փետրվարի 5-ը ներառյալ՝ նամակի վերնագրում նշելով՝ Կրթաթոշակի դիմում։

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետ

05․02․2021թ․

15 թեկնածուի ընտրություն հանձնաժողովի կողմից և «Հիրշման» հիմնադրամի կողմից վերջնական հաստատում

15․03․2021թ․

Կրթաթոշակառուների հետ պայմանագրերի կնքում և ծրագրի մեկնարկ

30․03․2021թ․