1998թ. ի վեր «ԿԱԶԱ» հիմնադրամը տարեկան մոտ 20 կրթաթոշակ է տրամադրել օժտված, ակտիվ և նախաձեռնող ուսանողներին: Կրթաթոշակառուները Երևանի և Գյումրու մեր 2 կենտրոններում կամավորության սկզբունքով շաբաթական մի քանի ժամով ներգրավվել և օգնել են մեզ հիմնադրամի տարատեսակ նախաձեռնությունների իրականացման հարցում, ստացել անհատական ուղղորդում և խրախուսում՝ մասնակցելու հիմնադրամի կրթական ծրագրերին ու միջոցառումներին:

Կրթաթոշակների նոր ծրագիրը

2021 թվականից ի վեր «ԿԱԶԱ»-ն իրականացնում է կրթաթոշակային նոր ծրագիր շվեյցարական «Հիրշման» հիմնադրամի աջակցությամբ և անմիջական համագործակցությամբ, որի նպատակն է ապահովել անխափան ուսումնառություն Երևանի և Գյումրու բուհերում ուսանող տարեկան 30-40 երիտասարդի համար, ինչպես նաև հնարավորություն ընձեռել նրանց մասնակցելու Հայաստանի համայնքների զարգացմանը՝ կյանքի կոչելով իրենց իսկ նախաձեռնած փոքրիկ ծրագրերը։

Այսպիսով, ծրագրի կարևոր տարրերից է կրթաթոշակառուների կողմից փոքրիկ նախաձեռնությունների իրագործումը, ի նպաստ համայնքային զարգացման և իրենց մասնագիտական ոլորտի շրջանակներում: Այս բաղադրիչի պատշաճ իրականացման նպատակով մենք սերտորեն աշխատելու ենք համալսարանների հետ․ վերջիններիս կողմից նշանակված մենթորները և մեր թիմը, ունենալով նախագծերի իրականացման երկարամյա արդյունավետ փորձ, կաջակցեն և կուղղորդեն ուսանողներին իրենց գաղափարները հստակ ծրագրերի վերածելու և կյանքի կոչելու հարցում: Նման փորձառությունը կնպաստի կրթաթոշակառու երիտասարդների սոցիալական ներգրավվածության և համայնքների հետ կապերի ստեղծմանն ու ամրապնդմանը, միաժամանակ կզարգացնի կարևոր հմտություններ և կօգնի բացահայտել տարբեր հնարավորություններ իրենց մասնագիտական ոլորտներում՝ նպաստելով աշխատաշուկա մուտք գործելուն: Հարկ է նշել, որ նախաձեռնությունների իրականացման համար հիմնադրամը դրամաշնորհ չի տրամադրում։

Ընտրության չափանիշները

Կրթաթոշակային ծրագրին կարող են դիմել երիտասարդներ, որոնք՝

 • ուսանում են Երևանի և Գյումրու որևէ պետական բուհի առկա վճարովի համակարգում (այդ թվում՝ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանում և Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում), բակալավրիատում կամ մագիստրատուրայի 1-ին կուրսում
 • ունեն բարձր առաջադիմություն,
 • նախաձեռնող են և գործուն,
 • պատրաստակամ են իրականացնել համայնքային զարգացմանը նպաստող նախաձեռնություն։

Կրթաթոշակի չափը

Կրթաթոշակի՝ յուրաքանչյուր ուսանողի համար սահմանված առավելագույն չափն է 500,000 ՀՀԴ-ը, որը փոխանցվում է տվյալ բուհի բանկային հաշվին՝ որպես ուսանողի ուսման վարձի փոխհատուցում։

* Կրթաթոշակ տրամադրելիս հաշվի են առնվելու նաև տվյալ համալսարանի կողմից հաշվարկված ուսման վարձի չափերը և ֆինանսավորման հնարավոր լրացուցիչ աղբյուրները: Հետևաբար, հատկացվող գումարի չափը կարող է փոփոխվել համալսարանի կամ այլ հաստատությունների կողմից ուսանողին տրամադրվող աջակցության դեպքում և կախված վերջինիս չափից:

Մեր ակնկալիքները կրթաթոշակառուներից

 • Բարձր առաջադիմություն ցուցաբերել ուսման մեջ,
 • խորին պատասխանատվությամբ իրականացնել նախաձեռնած ծրագիրը,
 • նպաստել սեփական մասնագիտական ոլորտի զարգացմանը Հայաստանում,
 • համագործակցության ավարտից հետո պահել կապը «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի հետ։

Կրթաթոշակառուների ընտրությունը

Ընտրության գործընթացը բաղկացած է 4 փուլից՝

 • սահմանված չափանիշներին համապատասխանության ստուգում «ԿԱԶԱ» հիմնադրամի կրթաթոշակային ծրագրի պատասխանատուի կողմից (ուսանողները ստանում են ծանուցում էլեկտրոնային նամակի տեսքով՝ անկախ արդյունքից),
 • ստուգման արդյունքում առանձնացված բոլոր հայտադիմումների ուսումնասիրում և գնահատում ընտրական հանձնաժողովի կողմից,
 • գնահատման արդյունքում՝ ընտրական հանձնաժողովի հարցազրույց սահմանված անցումային շեմը հաղթահարած դիմորդների հետ (այս փուլում ևս հարցազրույցների բոլոր մասնակիցները սահմանված ժամկետում կծանուցվեն դրանց արդյունքների մասին),
 • վերջնական ընտրություն նախնական գնահատման և հարցազրույցների հիման վրա և ընտրված կրթաթոշակառուների հաստատում «Հիրշման» հիմնադրամի կողմից։

Դիմելու համար անհրաժեշտ փաթեթը

 1. Հայտադիմում՝ լրացված կից ձևի մեջ,
 2. համապատասխան բուհի կողմից տրված տեղեկանքի սկանավորված տարբերակը, որտեղ նշված կլինեն ուսանողի մասնագիտությունը և ուսման վարձի տարեկան չափը,
 3. 2 երաշխավորագիր ուսանողի մայր բուհում կամ մեկ այլ համալսարանում տվյալ մասնագիտական առարկան դասավանդող դասախոսների կամ տվյալ մասնագիտական ոլորտի ներկայացուցիչների կողմից (երաշխավորագիրը ներկայացվում է կից ձևաչափով․ ստորագրված և սկանավորված տարբերակը կցվում է ուղարկվող փաթեթին),
 4. նախորդող մեկ տարվա (1-ին կուրսի ուսանողների դեպում նախորդ մեկ կիսամյակի) գնահատականների և ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տեղեկանքի սկանավորված տարբերակ,
 5. Ազատ ոճի լուսանկար, որտեղ հստակ երևում է դեմքը,
 6. առավելագույնը 2 րոպե տևողությամբ տեսանյութ (փոխանցված wetransfer, youtube, vimeo հարթակներից մեկի միջոցով), որում խնդրում ենք պատմել համայնքային զարգացման ձեր նախաձեռնության գաղափարի մասին՝ անդրադառնալով հետևյալ հարցերին՝
 • Ի՞նչ համայնքային խնդրի լուծմանն է ուղղված ձեր նախաձեռնությունը։
 • Ինչո՞ւ է, ձեր կարծիքով, անհրաժեշտ և հրատապ տվյալ խնդրի լուծումը։
 • Ո՞րն է ծրագրային ձեր գաղափարը։ Ի՞նչ փոփոխություն եք ցանկանում բերել առաջարկվող ծրագրով։
 • Ո՞ւմ է ուղղված լինելու ծրագիրը։
 • Ի՞նչ առնչություն ունի ձեր նախաձեռնությունը ձեր ապագա մասնագիտության և մասնագիտական ունակությունների զարգացման հետ:
 • Ի՞նչ հնարավորություններ և ռեսուրսներ ունեք նախաձեռնությունն իրականացնելու համար։

Կրթաթոշակային ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է վերոնշյալ փաթեթն ուղարկել kasaam@kasa.am էլհասցեին մինչև սթապրիլի 24-ը ներառյալ՝  նամակի վերնագրում նշելով՝ Կրթաթոշակի դիմում։

Միայն դիմելու համար անհրաժեշտ փաթեթը պատշաճ ձևով ներկայացրած դիմորդները կդիտարկվեն հաջորդ փուլ անցնելու համար։

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել +37493 30 88 94 հեռախոսահամարին երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը՝ 09։00-13։00 և 14։00-18։00։

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետ

24․042023թ

Թեկնածուների ընտրություն հանձնաժողովի կողմից և «Հիրշման» հիմնադրամի կողմից վերջնական հաստատում

30062023թ

Կրթաթոշակառուների հետ պայմանագրերի կնքում և ծրագրի մեկնարկ

10092023թ