Շվեյցարիայում «ԿԱԶԱ»-ն հանդես է գալիս որպես միություն՝ մարդասիրական կազմակերպություններին հատուկ կանոնադրությամբ և հարկերից ազատմամբ: Այն կազմված է անդամներից, որոնք ձևավորում են Ընդհանուր ժողովը, և հանձնաժողովից:

 

Հայաստանում «ԿԱԶԱ»-ն գրանցված է որպես շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամ. վերջինիս Հոգաբարձուների խորհուրդն ապահովում է կապը «ԿԱԶԱ»-Շվեյցարիայի և «ԿԱԶԱ»-Հայաստանի միջև, ինչպես նաև նշանակում է հիմնադրամի տնօրենին:

Շվեյցարիայում

«ԿԱԶԱ»-Շվեյցարիայի անդամներ են համարվում այն անձինք, ովքեր պարբերական ներդրում են կատարում՝ հովանավորության կամ նվազագույնը 50 շվեյցարական ֆրանկ տարեկան նվիրատվության տեսքով, կամ ովքեր մասնակցում են միության գործունեությանը:

Նրանք հրավիրվում են մասնակցելու տարեկան Ընդհանուր ժողովին:

«ԿԱԶԱ»-ի հանձնաժողովը բաղկացած է Ընդհանուր ժողովի կողմից ընտրված 7-ից 9-ը անդամներից, որոնք ամբողջովին ներգրավված են որպես կամավորներ: Հանձնաժողովը տարեկան 8-10 նիստ է անցկացնում, ծանոթանում Հայաստանում իրականացվող աշխատանքներին և իր հրահանգներն է փոխանցում Հոգաբարձուների խորհրդին:

Շվեյցարական հանձնաժողովի անդամները 2018 թ.-ին

Նախագահ Մոնիք Բոնդոլֆի-Մասրաֆ Էլ.հասցե
Փոխնախագահ Միշել Ժընու
Լիզ Մեսերլի-Բրեսենել
Էլ.հասցե
Էլ.հասցե
Ֆինանսական գծով տնօրեն Դարիո Բոնդոլֆի Էլ.հասցե
Քարտուղար Մարթին Վիրթներ Ֆարոն Էլ.հասցե
Հաշվապահ Էդիթ Լանֆրանշի Էլ.հասցե
Այլ անդամներ Սյուզի Մակ Դոնալդ
Ֆիլիպ Դյուպրա
Էլ.հասցե Էլ.հասցե
Պատվո անդամ (հիմնադիր) Սիրվարդ Փերսըն-Գազանճեան Էլ.հասցե

Հայաստանում

«ԿԱԶԱ»-Շվեյցարիայի հանձնաժողովի կողմից նշանակվող Հոգաբարձուների խորհուրդը կազմված է 3-5 շվեյցարացի/եվրոպացի և հայ անդամներից՝ շվեյցարական/եվրոպական մեծամասնությամբ : Այն հետևում է «ԿԱԶԱ»-ի խարտիայի պահպանմանը և հստակ հաշվետվություններ ներկայացնում «ԿԱԶԱ»-Շվեյցարիայի տարեկան Ընդհանուր ժողովին : Խորհուրդը պարբերաբար տեղեկացվում է «ԿԱԶԱ»-Հայաստանի ողջ գործունեության մասին՝ վերջինիս տնօրենի կողմից:

«ԿԱԶԱ»-Հայաստանի տնօրենը պատասխանատու է հիմնադրամի ողջ գործունեության համար, որը նա ղեկավարում է մասնակցային և համերաշխության սկզբունքներով՝ Կառավարման խորհրդի հետ միասին: Վերջինս բաղկացած է ղեկավար անդամներից (տնօրեն, ֆինանսական և վարչական պատասխանատուներ, «Էսպաս» և «ԿԱԶԱ Գյումրի» կենտրոնների պատասխանատուներ) և Հիմնադրամի գործունեության բնագավառների պատասխանատուներից:

Հիմնադրամի ծրագրերի պատշաճ իրականացումն ապահովվում է Երևանում և Գյումրիում ներգրավված մոտ 50 աշխատակիցների և 100 կամավորների շնորհիվ:

structure_flarm