Երիտասարդական խմբերի համակարգողի թափուր հաստիք

Home » Հայտարարություններ » Երիտասարդական խմբերի համակարգողի թափուր հաստիք

«Հայաստանի երիտասարդ քաղաքացիներ․ քաղաքացիական մասնակցության խթանում սոցիալական նորարարության միջոցով» ծրագիր

«ԿԱԶԱ» հիմնադրամը 2019թ․ սեպտեմբերից մեկնարկել է եռամյա ծրագիր՝ ուղղված երիտասարդների քաղաքացիական մասնակցության ու նորարար մտածողության խթանմանը։ Այս ծրագրի հիմք է ծառայել հիմնադրամի կողմից 2011թ․-ից իրականացվող քաղաքացիական կրթության ծրագիրը։

Ծրագրային թիմը համալրելու համար Հիմնադրամը հայտարարում է Երիտասարդական խմբերի համակարգողի թափուր հաստիք։

Մանրամասն նկարագրերը՝ ստորև։

Ձեր ինքնակենսագրականը /CV/ և մոտիվացիոն նամակը խնդրում ենք ուղարկել հետևյալ էլ. հասցեին` espaces@kasa.am, նամակի վերնագրում նշելով համապատասխան հաստիքի անվանումը:

Մոտիվացիոն նամակում խնդրում ենք անդրադառնալ հետևյալ հարցերին (առավելագույնը երկու էջի սահմաններում)՝

 • Ինչո՞ւ է կարևոր քաղաքացիական կրթությունն ու սոցիալական նորարարությունն այսօր Հայաստանում։
 • Ինչո՞ւ եք ցանկանում նպաստել սոցիալական նորարարության տարածմանը Հայաստանի համայնքներում։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետն է փետրվարի 28-ը։

Հարցերի և տեղեկությունների համար զանգահարել` 010 54 18 44։

Միայն ինքնակենսագրականների և մոտիվացիոն նամակների հիման վրա ընտրված դիմորդները կհրավիրվեն հարջորդ փուլ։

Երիտասարդական խմբերի համակարգողի թափուր հաստիք

 Աշխատանքի տևողությունը` առնվազն 1,5 տարի (3 ամիս վճարվող փորձաշրջան)

Աշխատանքի սկիզբը` մարտ, 2021թ․

Դրույք՝ լրիվ

Աշխատանքի վայրը` «ԿԱԶԱ» շվեյցարական մարդասիրական հիմնադրամի «Էսպաս» երիտասարդական կրթամշակութային կենտրոն, Նալբանդյան 29

Երիտասարդական խմբերի համակարգողը 1,5 տարվա ընթացքում ծրագրային թիմի հետ միասին իրենց ջանքերը, փորձը, կապերը և գիտելիքներն են ներդնելու՝ խթանելու երիտասարդների քաղաքացիական կրթությունը, իրենց համայնքներում նորարարական մոտեցումներով դրական փոփոխությունների իրականացումը և երիտասարդների մասնակցությանը աջակցող միջավայրի զարգացումը։

Աշխատանքային պարտականություններ՝

 • Ներգրավել կամավորների և նրանց հետ միասին ձևավորել երիտասարդական խմբեր տարբեր համայնքներում
 • Մշակել և իրականացնել երիտասարդական խմբերի շարունակական զարգացումը՝ վերապատրաստումների, փորձի փոխանակման, մենթորության և այլ միջոցներով
 • Աջակցել երիտասարդական խմբերին տեղական խնդիրների վերհանման, դրանց լուծումների մշակման և իրականացման գործում
 • Աջակցել երիտասարդական խմբերին տեղական ինքնակառավարման մարմինների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ արդյունավետ համագործակցության գործում
 • Հետևել սոցիալական նորարարության ոլորտի զարգացումներին և կիսվել դրանցով ծրագրի մասնակիցների հետ
 • Իրականացնել շարունակական մշտադիրտարկման այցեր համայնքներ
 • Կատարել ծրագրի բաղադրիչների շարունակական գնահատում
 • Մասնակցել կրթական գործիքների և նյութերի տարածման ռազմավարության ստեղծմանն ու իրականացմանը
 • Մասնակցել ծրագրի ընթացիկ և վերջնական նկարագրողական հաշվետվությունների պատրաստմանը
 • Համակարգել երիտասարդական խմբերի գործունեության և ընդհանուր ծրագրի տեսանելիությունը նաև առցանց հարթակներով
 • Իրականացնել այլ առաջադրանքներ, որոնք առնչվում են ընդհանուր ծրագրի իրականացմանը

Որակավորում՝

 • Բարձրագույն կրթություն

Փորձ՝

 • Ծրագրի կառավարում
 • Համայնքային աշխատանք
 • Քաղաքացիական կրթություն
 • Երիտասարդական աշխատանք
 • Սոցիալական նորարարություն
 • Ոչ ֆորմալ կրթության մեթոդաբանությամբ միջոցառումներ, դասընթացներ իրականացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Առցանց դասընթացների  մասնակցությունը և/կամ  մշակման փորձը  կդիտվի որպես առավելություն

Մասնագիտական հմտություններ՝

 • Հաղորդակցում և բանակցում
 • Թիմային աշխատանք և համագործակցություն
 • Երիտասարդների մոտիվացում
 • Ժամանակի արդյունավետ կառավարում
 • Հեռավար աշխատանքի արդյունավետ կազմակերպում
 • Բարդ իրավիճակների արդյունավետ կառավարում
 • Հայերենի և անգլերենի լավ իմացություն (ֆրանսերենի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն)
 • Համակարգչային/թվային հմտություններ

Անձնային որակներ՝

 • Ճկունություն
 • Ինքնակառավարում
 • Նրբանկատություն
 • Հարգանք
 • Պատասխանատվություն
 • Մարդասիրություն
 • Հետևողականություն
 • Նախաձեռնողականություն
 • Ստեղծարարություն