Դիմումների ընդունում` մայիս 2021

Home » Դիմումների ընդունում` մայիս 2021

Կրթաթոշակային ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է վերոնշյալ փաթեթն ուղարկել kasaam@kasa.am էլհասցեին մինչև սթ մայիսի 6-ը ներառյալ՝ նամակի վերնագրում նշելով՝ Կրթաթոշակի դիմում։

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

Հայտադիմումների ընդունման վերջնաժամկետ

06052021թ

15 թեկնածուի ընտրություն հանձնաժողովի կողմից և «Հիրշման» հիմնադրամի կողմից վերջնական հաստատում

30062021թ

Կրթաթոշակառուների հետ պայմանագրերի կնքում և ծրագրի մեկնարկ

10092021թ